Vài nét về Thần học

Tự điển Công Giáo định nghĩa: “Thần là Đấng linh thiêng; Học là sự nghiên cứu để hiểu biết. Thần học là môn học nghiên cứu và tìm hiểu về thần linh, Thiên Chúa”.

Thần học là khoa học, nhắm tới thiết lập và đào sâu những khái niệm, sử dụng nó để tìm hiểu sự tồn tại và phát triển của các hữu thể, cuối cùng là khám phá những điều huyền bí. Thần học là ngành nghiên cứu về niềm tin, thực hành và trải nghiệm tôn giáo, nghiên cứu về linh hồn.

Trước đây Thần học chỉ giới hạn cho các cha, các thầy ở các đại chủng viện, các dòng tu nam. Ngày nay học Thần học đã được mở rộng cho các dòng tu, cho cả giáo dân.

Em trai tôi ở nước ngoài, chỉ là một giáo dân bình thường nhưng đã đăng ký theo học lớp Thần học. Em học từ rất lâu, năm 2017 đến nay. Em bảo: “Học Thần học là để giữ vững đức tin và gặp gỡ Chúa”. Đức Giáo hoàng Phanxicô từng nói: “Đức tin Kitô không phải là một học thuyết hay triết lý mà là cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-su”.

Thánh Augustino nói: Thần học giúp ta “Hiểu để tin và tin để hiểu”. Ngày nay khi khoa học hoạt động mạnh mẽ, các tôn giáo khác nhau xâm nhập vào mọi khía cạnh đời sống, người ta thường đặt ra những câu hỏi, chất vấn về niềm tin, về tôn giáo, về thần linh. Người Kitô hữu nếu không có nền tảng đức tin vững chắc thì sẽ dễ nghe theo các lạc thuyết, không biết phân định, bảo vệ đức tin Kitô giáo. Học Thần học chính là phương cách, là con đường sáng để khai thông, giải đáp những thắc mắc trên. Bởi vì bản chất của Thần học là tìm hiểu, suy tư về các vấn đề siêu nhiên và thiêng liêng bằng phương diện đức tin. Mọi thắc mắc về những điều thiêng liêng như thần linh, ma quỷ, thiên đàng, hỏa ngục,… đều liên quan đến Thần học.

(28/7/2022)
SĨ HUỲNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.