Thả con thuyền giấy

Chiều xế, luồng mưa bay lắt lay
Trời âm u phố thị u hoài
Ngoài đó, trong này
Sau cánh cổng
Nửa người hóa tượng có ai hay?
Thao thức nghe mùi hương của đêm
Trong tranh mỹ nữ gót son mềm
Canh ba trống điểm hồn hoang vắng
Đêm này, ta thức đã bao đêm?
Sáng sáng chiều chiều ngơ ngẩn mong
Đem con thuyền giấy thả xuôi dòng
Phố thị, mặt hồ đâu chẳng thấy
Thôi đành xếp lại, thả hư không
Hy vọng gì tháng tháng năm năm
Đâu như trăng khuyết đến khi rằm
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
Gửi bạn mình, gần gũi hay xa xăm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.