Nguyện cầu

Nhật ký Tin Mừng rộn khúc vui
Như chia cay đắng, xẻ ngọt bùi
Lời Chúa mỗi ngày tim xao động
Vần thơ mộc mạc tạ ơn Người
Buổi sáng đầu tuần lưa thưa nắng
Gửi nhau tin nhắn Chúa chúc lành
Hỏi bạn, mình đôi lần chối Chúa
Vì còn ngoại đạo…Đúng không anh?
Theo Chúa mấy ngày, mơ Bí Tích
Dự tòng, chắc dễ được thứ tha?
Giáo lý siêng năng ba buổi học
Kinh cầu còn lẩm bẩm theo Cha
Post bài mới: Anh Em Đừng Sợ
Làm sao theo Chúa, dám liều mình?
Lạy Chúa Giêsu trên thập giá
Xin Người răn dạy Đức Hi Sinh
Như xưa theo Phật còn ghi nhớ:
Giữ mình “Đức trọng quỉ thần kinh”

SĨ HUỲNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.