Đường về Nước Chúa

Con về bên Chúa chúng con
Trái tim sám hối vẫn còn nhịp rung
Lòng thương xót Chúa vô cùng
Ban cho ánh lửa bập bùng đêm đen
Con nhìn lại khắp đường quen
Dấu chân tội lỗi in hằn tháng năm
Đường về Nước Chúa đang gần (1)
Niềm tin cứu rỗi âm thầm sáng soi
Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Tạ bao ân điển rạng ngời thế gian
Từ đây con hết lang thang
Đêm về gác trọ lệ tràn khoé mi
Nghe lời Người gọi, Ra đi (2)
Đầy đồng lúa chín (3) ; Cá về đầy khoang (4)
Con làm dấu Thánh, ăn năn
Tình yêu Thiên Chúa vĩnh hằng Ba Ngôi!

• Chú thích:

(1) https://longthuongxotblog.wordpress.com/2016/07/12/nuoc-thien-chua-da-den-gan/

(2) https://longthuongxotblog.wordpress.com/2016/07/12/ra-di/

(3) https://longthuongxotblog.wordpress.com/2016/07/12/lua-chin-day-dong-ma-tho-gat-lai-it/

(4) https://longthuongxotblog.wordpress.com/2016/07/12/hay-ra-khoi-tha-luoi-bat-ca/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *