Bóng giáo đường

Trong tâm trí tôi muốn về nơi ấy
Con hẻm xưa và bóng dáng Nhà thờ
Chúa ban ơn, tôi nhận ba bí tích
Cha đỡ đầu lâu quá chẳng về thăm
Từ quận 7 ngày nào
Tân Bình
Đã bốn năm
Nay quận 9 xa xôi biết khi nào về lại
Dịch giã liên miên
Giáo đường trống trải
Lòng cũng chạnh lòng
Nỗi nhớ bâng khuâng…

SĨ HUỲNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *