7 phép Bí tích

Tại các nhà thờ, trước giờ lễ, cộng đoàn đều đọc chung nhiều kinh, trong có kinh Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí tích: Thánh Tẩy (Rửa tội), Thêm sức, Thánh Thể, Hòa Giải (Giải Tội), Xức Dầu, Truyền Chức Thánh và Hôn Phối.

Tại sao gọi là Bí tích? “Bí chính là kín ẩn; tích là dấu vết. Bí tích là dấu vết kín ẩn. Vậy nên Bí tích là những dấu chỉ hữu hiệu của ân sủng do Chúa Giê-su thiết lập và ủy thác cho Hội Thánh, để trao ban sự sống thần linh cho con người.

Biến cố cứu độ của Đức Kitô sẽ được 7 Bí tích nói trên diễn tả và cụ thể hóa. Ngay khi được cử hành các bí tích sẽ làm phát sinh ân sủng. Thái độ nội tâm của người lãnh nhận là điều kiện cần thiết để ân sủng sinh hiệu quả nơi tâm hồn họ.

Tại sao chúng ta phải cần đến Bí tích? Câu trả lời là “Cần đến các Bí tích để đời sống ngắn ngủi của ta trở nên giống Chúa Giêsu, nên con cái của Người trong tự do và vinh quang.

Con người dễ bị thương tổn do ma quỷ, nhờ bí tích Thánh Tẩy (Rửa tội) trở thành người con được Thiên Chúa bảo vệ.

Nhờ bí tích Thêm sức, con người đang dò dẫm được bước đi vững chắc.

Với bí tích Hỏa giải (Giải tội), con người có tội được làm hòa.

Bí tích Thánh Thể là lương thực thiêng liêng cho các tín hữu.

Bí tích Hôn Phối cũng như bí tích Truyền Chức Thánh, giúp những người độc thân trở thành người phục vụ cho tình yêu.

Nhờ bí tích Xức Dầu, những người đang thất vọng lấy lại được niềm tin.

Ta cần đến với Chúa không phải chỉ bằng trí tuệ, mà còn bằng cả các giác quan nữa.

Các Bí tích là quà tặng của Đức Kitô ban cho Hội Thánh và Hội Thánh có nhiệm vụ phân phát, trông coi, gìn giữ, để tránh xảy ra những lạm dụng. Hội Thánh được thiết lập, nuôi dưỡng và hướng dẫn tới chỗ hoàn thiện nhờ các bí tích.

Giáo Hội xác định có 7 bí tích là : Thánh Tẩy, Thêm sức, Thánh Thể, Hòa Giải, Xức Dầu, Truyền Chức Thánh và Hôn Phối.

Thánh Tẩy, Thêm Sức và Thánh Thể là 3 bí tích Khai tâm Kitô giáo.

Bí tích Hòa Giải và Xức Dầu gọi là các bí tích chữa lành.

Bí tích Truyền Chức Thánh và Hôn Phối gọi là các bí tích phục vụ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.